Elisabeth Wickström

Om mig

Jag heter Elisabeth Wickström och är leg.psykoterapeut, diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes från Humanova i Stockholm samt dipl. coach från Coachcentrum och arbetar med mindfulness, MBSR.  Jag är ansvarsförsäkrad.

Jag driver mitt eget företag Quiet. Förutom detta arbetar jag också som psykoterapeut till WiseLiving och Lifewise i Lund, där jag arbetar med psykoterapi och ledarskapscoaching samt handledning. 

 

Utöver detta sitter jag också i styrelsen för Convenium. Convenium är en ideell förening som har ambitionen att skapa ett forum på Österlen där de existentiella frågorna sätts i centrum. Vår idé är bl.a. att ge människor möjlighet att genom goda samtal, föreläsningar, seminarier, skönhetsupplevelser, litteratur, musik, konst och poesi sätta livsfrågoran i centrum.

 

Jag har under ca 20 års tid arbetat med internationell frågor och framförallt internationella miljöförhandlingar till OECD och FN.

 

 

 

To see a world in a grain of sand.

And a heaven in a wild flower.

Hold infinity in the palm of your hand.

And eternity in an hour.