Elisabeth Wickström

Coaching

Coaching bygger på viljan till förändring. Syftet med coaching är att frigöra potential, handla, lära, skapa och ändra vanor, mönster m.m. Det vill säga att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet. Coachingens grundinställning bygger på att människor själva har svaren och vikten av att finna sin egen sanning.

 

Jag hjälper dig att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du har för mål. Min uppgift är att sporra, stötta, inspirera, vägleda och att utmana dig att nå dina mål. Kanske att våga göra det du alltid har drömt om men inte vågat.

 

 

Jag arbetar framförallt med det sokratiska förhållningssättet dvs. med den kommunikativa förmågan att aktivt lyssna, ställa frågor och ge återkoppling

samt att sätta upp tydliga mål och gemensamt utveckla hur klienten ska göra för att kunna nå sina mål.

 

Jag har coachat chefer och medarbetare på privata företag, statliga myndigheter, universitet, kommuner och landsting.

 

Varmt välkommen att ta kontakt!

 

 

Vi är här på jorden en begränsad tid.

När vi är unga vet vi inte vad vi vill göra.

När vi är gamla är det inte så mycket vi kan göra.

Under mellantiden mellan ung och gammal, då vi vet vad vi vill och har förmågan, måste vi verkligen göra det!

                  Arne Naess