Elisabeth Wickström

Kognitiv terapi på relationell grund

Jag arbetar som Kbt-terapeut. Min utbildning har sin grund i den kognitiva terapins tradition, i sokratisk filosofi, kombinerat med den relationella affektfokuserade terapin och anknytningsteorin. Den utbildniing som jag har gått lägger också stor vikt vid existentiella filosofiska frågeställningar.

Läs mer på www.krinstitutet.se